moira_logo moira_sun
ΜΟΙΡΑ


ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

Χαλάρωση


Η αστρολογία ασχολείται και εξετάζει την θέση της Σελήνης του Ήλιου και των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος στα δώδεκα ζώδια που σχηματίζουν τον ζωδιακό κύκλο. Τα ουράνια αυτά σώματα διαχωρίζονται στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς πλανήτες. Εσωτερικοί θεωρούνται: η Σελήνη (που δεν είναι πλανήτης αλλά δορυφόρος της γης), ο Ήλιος (που δεν είναι πλανήτης αλλά το αστέρι του ηλιακού μας συστήματος), τον Ερμή, την Αφροδίτη και τον Άρη. Οι εξωτερικοί πλανήτες είναι: ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας (αν και σύμφωνα με την τελευταία ταξινόμηση των αστρονόμων και την αλλαγή του ορισμού πλανήτης, ο Πλούτωνας έπαψε να θεωρείται πλανήτης και θεωρείται νάνος πλανήτης, όπως και η Δήμητρα). Ο νάνος πλανήτης Δήμητρα βρίσκεται στην ζώνη των αστεροϊδών, ανάμεσα στον Άρη και τον Δία. Η ζώνη αυτή χωρίζει τους εσωτερικούς από τους εξωτερικούς πλανήτες.

Κάθε πλανήτης εκφράζει διαφορετικά στοιχεία της ανθρώπινης προσωπικότητας, τα οποία χρωματίζονται από τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του ζωδίου στο οποίο βρίσκεται εκείνη τη στιγμή και τις όψεις που σχηματίζει με τους άλλους πλανήτες. Ανάλογα με το ζώδιο που βρίσκεται ο κάθε πλανήτης και το πόσο ευνοϊκή ή δυσμενής είναι η θέση αυτή για τον πλανήτη, λέμε ότι βρίσκεται:
Σε κυριαρχία όταν βρίσκεται στο ζώδιο που κυβερνάει (π.χ. η Σελήνη στο Καρκίνο),
Σε αδυναμία όταν βρίσκεται σε ζώδιο απέναντι από αυτό που κυβερνάει (π.χ. η Σελήνη στον Αιγόκερο),
Σε έξαρση όταν βρίσκεται στο ζώδιο που εκφράζεται με την μεγαλύτερη ευκολία κα δύναμη (π.χ. η Σελήνη στον Ταύρο),
Σε πτώση όταν βρίσκεται σε ζώδιο που εκφράζεται με δυσκολία, απέναντι από την έξαρση (π.χ. η Σελήνη στον Σκορπιό).

Παρακάτω ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας με τους πλανήτες, τα σύμβολά τους στην αστρολογία, τις ευμενείς και δυσμενείς τους θέσεις και τις ιδιότητές τους.


Η ταχύτητα με την οποία μετακινούνται οι πλανήτες από ζώδιο σε ζώδιο και κατά συνέπεια ο χρόνος που παραμένουν στο κάθε ζώδιο διαφέρουν από πλανήτη σε πλανήτη. Πιο γρήγορη από όλους είναι η Σελήνη, η οποία μένει περίπου 2,5 ημέρες στο κάθε ζώδιο, συμπληρώνοντας έτσι τις 28 μέρες που χρειάζεται ένας πλήρης σεληνιακός μήνας για να ταξιδέψει η Σελήνη σε όλα τα ζώδια. Ο Ήλιος, η Αφροδίτη και ο Ερμής μένουν 30,5 ημέρες κατά μέσω όρο στο κάθε ζώδιο. Η Αφροδίτη με τον Ερμή κινούνται ταχύτερα στον ζωδιακό κύκλο από τον Ήλιο, μην μπορώντας όμως να ξεφύγουν από αυτόν περισσότερο από 45ο αναγκάζονται να κινηθούν σε ανάδρομη φορά και να ταξιδέψουν προς τα πίσω. Ο Άρης μένει περίπου δύο μήνες στο κάθε ζώδιο, ενώ περίπου ενάμιση μήνα το χρόνο βρίσκεται σε ανάδρομη φορά. Ο Δίας αλλάζει ζώδιο κάθε έναν περίπου χρόνο και συνηθίζεται να λέγεται ότι το ζώδιο που βρίσκεται ο Δίας είναι το ευνοημένο της χρονιάς. Καθώς απομακρυνόμαστε από τον ήλιο, οι πλανήτες κινούνται όλο και πιο αργά στον ζωδιακό κύκλο. Έτσι, ο Κρόνος κάνει 2,5 περίπου χρόνια να αλλάξει ζώδιο, ενώ ο Ουρανός 7. Τέλος ο Ποσειδώνας χρειάζεται περίπου 14 και ο Πλούτωνας κατά μέσο όρο 20 χρόνια.

Οι όψεις των πλανητών μεταξύ τους
Ο Ζωδιακός, όπως και κάθε κύκλος, χωρίζεται και αποτελείται από 360 μοίρες. Αυτές οι 360 μοίρες κατανέμονται στα δώδεκα ζώδια άρα αντιστοιχούν από 30 μοίρες σε κάθε ζώδιο. Οι πλανήτες και τα υπόλοιπα σώματα του ηλιακού μας συστήματος κινούμενοι συνεχώς αλλάζουν θέση στον ζωδιακό κύκλο και σχηματίζουν μεταξύ τους κάποια γωνία (πλανήτης-κέντρο κύκλου-πλανήτης). Αυτήν την γωνία καλούμε όψη και μελετάμε στην αστρολογία καθώς φανερώνει ανάλογα με τις μοίρες της, επιπλέον σημαντικά στοιχεία. Τις γωνίες τις διακρίνουμε σε έντονες, μέτριες ή αδύνατες, αναλόγως της δύναμης και της σημασίας που έχουν για την αστρολογία. Στον παρακάτω πίνακα, επεξηγούμε τις διάφορες όψεις και τις επιδράσεις που αυτές δείχνουν:

*Ανοχή καλούμε την διαφορά σε μοίρες που δεν συμβάλει στον αποχαρακτηρισμό μίας όψης. Πχ αν δυο πλανήτες απέχουν 176ο και όχι 180ο, επειδή βρισκόμαστε στο όριο της ανοχής που για την αντίθεση θεωρούνται οι 8ο συνεχίζουμε να χαρακτηρίζουμε ως αντίθεση την όψη αυτή.


Από την ανοχή στις όψεις μας γίνεται δυνατό να προκύψουν όψεις «εκτός ζωδίων. Π.χ. στην σύνοδο δύο πλανητών αντί να βρίσκονται στο ίδιο ζώδιο, είναι δυνατό να βρίσκεται ο ένας στις τελευταίες μοίρες ενός ζωδίου και ο άλλος στις πρώτες του επόμενου. Στις περιπτώσεις που συμβαίνει κάτι τέτοιο έχουμε μία δυσκολία στο συνδυασμό των χαρακτηριστικών των πλανητών καθώς βρίσκονται σε ζώδια που αντιστοιχούν σε διαφορετικά στοιχεία.Ταξινόμηση ζωδίων

Τα ζώδια χωρίζονται σε ομάδες, α) βάση του στοιχείου της φύσης που ανήκουν, β) βάση της ιδιότητάς τους, και γ) βάση του φύλου τους:

Α) Στοιχείο


Β) Ιδιότητα.


Γ) Φύλο.

Τα αρσενικά ή αλλιώς θετικά χαρακτηρίζονται και ως ενεργητικά και ιδεαλιστικά, ενώ τα θηλυκά ή αρνητικά ως μυστικά, στρατηγικά και στοχαστικά.


Εορτολόγιο Σταθερών Εορτών

Φωτισμός Σελήνης

Επικοινωνία
Επικοινωνήστε μαζί μας
Επικοινωνήστε
μαζί μας

Φιλικά Sites
Καλύτεροι Στίχοι

οι τρεις μοίρες